درسنامه ترجمه قرآن کریم
52 بازدید
ناشر: موسسه فرهنگی دارالحدیث
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پژوهشی درباره شیوه صحیح (ترجمه قران) است که جنبه ای اموزشی برای قران پژوهان اعم از طلبه و دانشجو دارد. در این اثر ابتدا کلیاتی از ترجمه مانند مفهوم لغوی و اصطلاحی ترجمه و شرایط ترجمه و بایسته های یک ترجمه مطلوب از قران کریم ارایه شده سپس شیوه ها و سبک های ترجمه قران کریم معرفی شده و اقسام ترجمه ها و مزایای هر یک از ان ها بیان گردیده است. نگارنده تاریخچه ای از ترجمه قران کریم به زبان فارسی و معرفی برخی از ترجمه های کهن ارایه نموده و به معرفی برخی از ترجمه های فعلی قران پرداخته است. وی همچنین مراحل ترجمه قران مانند شناسایی و تفکیک اجزای ایه ترجمه صحیح مفردات و واژگان قرانی ترجمه صحیح ترکیب های قرانی و ترجمه صحیح جملات را بررسی نموده و از انجایی که کتاب جنبه ای درسنامه ای دارد تمریناتی را نیز در پایان کتاب برای قران پژوهان در نظر گرفته است.