اصحاب حدیث، حدیث‏گرایی و حدیث‏زدگی
60 بازدید
محل نشر: علوم حدیث » زمستان 1383 - شماره 34 » (20 صفحه - از 98 تا 117)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اصحاب حدیث یکی از جریانات فکری فعال و پرنفوذ در جامعه اهل‏سنت‏اند که آرا و اندیشه‏های آنان تأثیرات ژرفی را در حوزه‏های مختلف فقهی، کلامی و تفسیری به جای گذارده است. از مشخصه‏های بارز این گروه، علاوه بر عقل‏گریزی و ظاهرگرایی در نصوص، اهتمام وافر آنان به حدیث است. در این مقاله به بررسی حدیث‏گرایی و جلوه‏هایی از حدیث‏زدگی این جریان پرداخته شده و مشخصه‏هایی همچون علم‏آور دانستن خبر واحد، تکیه بر روایات مخالف عقل و موهم تشبیه، ترجیح سنت بر قرآن از بازرترین نمودهای حدیث‏زدگی در میان آنان معرفی شده است. کلید واژه: اصحاب حدیث، اهل‏حدیث، حدیث‏گرایی.